Zvočna izolativnost

Za dobro počutje v prostoru je zelo pomembna tudi dobra zvočna izolacija, ki nam omogoča mirno in zdravo življenje. To velja za objekte, v katerih mora biti tiho okolje, zlasti v šolah, bolnicah, hotelih, pisarnah, kakor tudi v stanovanjskih in individualnih zgradbah. Ytong je material, ki s svojo strukturo z veliko por duši zvočno valovanje in ima za 2 dB večjo zvočno zaščito od drugih gradbenih materialov s podobno gostoto. Da dosežemo popolni učinek te zaščite, mora biti konstrukcija pravilno izdelana. To dosežemo z uporabo zidnih blokov s peresom in utorom, brez kakršnihkoli odprtin in praznih prostorov, ki so povzročitelji zvočnih mostov. S primernimi ometi povečamo izolativnost in s tem zadostimo predpisom za zvočno zaščito gradbene konstrukcije.

 

 Zvočna izolativnost

V tabeli so prikazane vrednosti zvočne izolativnosti za navedene vrste zidov in kakovosti (gostote) Ytong proizvodov z obojestranskim ometom, vključujoč vzporedne poti zvoka,ki so običajni za gradnjo.
Vrednosti spektra C i Ctr so
definirane skladno z normo SI ENISO 717-1