Zvočna izolativnost

Za dobro počutje v prostoru je zelo pomembna tudi dobra zvočna izolacija, ki nam omogoča mirno in zdravo življenje. To velja za objekte, v katerih mora biti tiho okolje, zlasti v šolah, bolnicah, hotelih, pisarnah, kakor tudi v stanovanjskih in individualnih zgradbah. Ytong je material, ki s svojo strukturo z veliko por duši zvočno valovanje in ima za 2 dB večjo zvočno zaščito od drugih gradbenih materialov s podobno gostoto. Da dosežemo popolni učinek te zaščite, mora biti konstrukcija pravilno izdelana. To dosežemo z uporabo zidnih blokov s peresom in utorom, brez kakršnihkoli odprtin in praznih prostorov, ki so povzročitelji zvočnih mostov. S primernimi ometi povečamo izolativnost in s tem zadostimo predpisom za zvočno zaščito gradbene konstrukcije.

 

Tabela: Zunanji zid
debelina zidu razred proizvoda gostota razred proizvodov 2,0/0,30
cm kg/m3 R'w C Ctr
30 2,0/0,30 300 45 -2 -4
40 2,0/0,30 300 49 -2 -4
50 2,0/0,30 300 51 -2 -4

Tabela: Notranji enoslojni zid
debelina zidu razred proizvoda gostota razred proizvodov 3,0/0,45
cm kg/m3 R'w C Ctr
10 3,0/0,45 450 37 -2 -4
12,5 3,0/0,45 450 38 -2 -4
15 3,0/0,45 450 39 -2 -4
20 2,5/0,40 400 43 -2 -4
24 4,0/0,50 500 45 -2 -4

Tabela: Notranji dvoslojni zid
debelina zidu razred proizvoda gostota razred proizvodov 3,0/0,45
cm kg/m3 R'w C Ctr
2x10+5=25 3/0,45 450 51 -2 -6
2x12,5+5=30 3/0,45 450 54 -2 -6
2x15+5=35 3/0,45 450 57 -2 -6
OPOMBA: Dilatacijska fuga med zidom in stropom mora biti v celoti zapolnjena z mineralno volno gostote max. 60 kg/m3, v zidu pa ne sme biti oslabitev zaradi instalacijskih vodov.

V tabeli so prikazane vrednosti zvočne izolativnosti za navedene vrste zidov in kakovosti (gostote) Ytong proizvodov z obojestranskim ometom, vključujoč vzporedne poti zvoka,ki so običajni za gradnjo.Vrednosti spektra C in Ctr so definirane skladno z normo SI ENISO 717-1