Zidanje

1

Zidanje z Ytong elementi poteka z Ytong belo tankoslojno lepilno malto. Zaradi potresne stabilnosti objektov moramo lepiti horizontalne in vertikalne stične površine (spojnice) v drugi in vseh ostalih vrstah. Ytong tankoslojno lepilno malto nanašamo z Ytong nazobčano lopatico v debelini nanosa 2-3 mm. Ytong elemente položimo v Ytong tankoslojno lepilno malto, čvrsto pritisnemo in utrdimo z Ytong gumijastim kladivom. Površina mora biti čista, trdna in ravna. Po stični površini nanesemo toliko Ytong tankoslojne lepilne malte, kot lahko v 15 minutah položimo elementov. Pripravimo pa seveda večjo površino (npr. 2 - 3 m2), s tem dosežemo hitro vgraditev Ytong tankoslojne lepilne malte in največjo delovno učinkovitost (poraba časa/ enoto zidu > normativ časa).
Zidamo pri temperaturah +5 do +25 oC. V primeru suhega in vročega ozračja priporočamo navlažitev Ytong gradbenih elementov. Vertikalno stično površino (spojnico) namažemo po celi višini in širini brez zunanjih vertikalnih tankih stičnih površin. S to premazano površino dosežemo maksimalen stik blokov vertikalnih spojnic in minimalno debelino vertikalnega stika, to je 2-3 mm. Pri sami zidavi moramo sproti, vrsto za vrsto, kontrolirati vertikalnost zidu z libelo. Kontrola mora potekati v prečni in vzdolžni smeri zidu. S horizontalno kontrolo dosežemo ravnost v vzdolžni smeri zidu in morebitne nepravilnosti sproti odpravljamo. Vsaka nepopravljena napaka lahko povzroči neravno površino, s tem pa povečanje porabe tankoslojne lepilne malte, zmanjšanje izolativnosti materiala ter oslabitev v konstrukciji.

Zapolnitev zidu dosežemo z vmesnim elementom, ki ga enostavno in hitro izrežemo z Ytong orodjem (ročno, električno ali tračno žago). Vsekakor moramo predhodno namazati horizontalno in vertikalno spojno površino. Na vogalih, mestih stikanja notranjega in zunanjega nosilnega zidu ter prostih koncih zidu moramo izdelati vertikalne protipotresne vezi. Za izdelavo omenjenih vezi uporabimo protipotresne zidne bloke imenovane tudi vogalnike. To so elementi, ki imajo že izdelano odprtino in služijo kot že izdelani štiristranski opaž. Po končani pozidavi zidu vstavimo v odprtino, ki ima že postavljeno armaturo iz temeljev zadostne sidrne dolžine, potrebno armaturo, katero zatem zapolnimo z odgovarjajočim betonom. Betonsko mešanico moramo izdelati z agregatom 0-16 mm plastične konsistence. Čisti izdelek je slika dobrega zidanja.

Pozidane površine zidu moramo sproti očistiti odvečne lepilne malte vsaj vsake tri vrste oz. ko se lepilna malta posuši do take trdnosti, da se pri čiščenju ne maže po površini izdelanega zidu. Nezapolnjene stike ali večje odprtine ne zapolnjujemo z lepilno malto, ker je to odvečno in nepotrebno delo. Te stike ali odprtine predhodno zapolnimo pred izdelavo Ytong notranjega in zunanjega ometa.

V postopku zidanja se lahko pojavijo na površini (horizontalni spojnici) morebitne neravnine oz. povišanje bloka od bloka. V tem primeru moramo odstraniti (odbrusiti) te neravnine z Ytong desko za izravnavo. V nasprotnem primeru se bodo te napake seštevale in vplivale na oslabitev konstrukcije. Ytong tankoslojno lepilno malto moramo nanašati na čisto površino. Ytong bloki morajo biti pred vgraditvijo čisti, kajti ti manjši delci bodo povzročali težave pri ravnosti zidanja. Zato moramo pred nanosom Ytong tankoslojne lepilne malte te delce odprašiti s ščetko, s čimer dosežemo enakomeren in optimalen nanos debeline 2-3 mm.

Želite podrobnejša navodila? Prevzemite brošuro "Navodila za zidanje"!