Zasebni investitorji

ytong

Kako do Ytong hiše? Precej preprosto.

Resno razmišljate o nakupu pametne hiše, ki zna varčevati z energijo?

Vaše želje in potrebe so prvi korak pri izbiri najprimernejšega doma. Če vam pri prebiranju kataloga katera izmed naših tipskih hiš priraste k srcu, je pot od nakupa do pričetka gradnje zelo enostavna.

Pogodbo o nakupu Ytong tipske hiše sklenete v našem podjetju. Z dnem podpisa pogodbe in vplačila avansa se začne proces priprave projektne dokumentacije za vašo hišo. Povežemo vas z našimi arhitekti in projektanti , ki so tudi avtorji načrtov hiš.

Za pričetek dela z njimi potrebujete naslednjo dokumentacijo:

  • lokacijsko informacijo s kopijo kartografskega dela prostorskega akta, ki vam jo izda občina,
  • geodetski posnetek in certifikat, ki ga priskrbite na geodetskem podjetju, in
  • (v primeru, da kot investitor še nimate vpisane lastninske pravice v Zemljiški knjigi) pridobljeno dokazilo o lastništvu.

Projektanti vam bodo pripravili vodilno mapo, ki vključuje pridobivanje projektnih pogojev, soglasij, urbanistični del itd. Z dokončanjem te faze bo vaš tipski projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja faze PGD, PZI sklenjen.
Z izdajo gradbenega dovoljenja se tudi uradno prične gradnja vašega objekta. Sledi zakoličba, izkop, izdelava temeljev. S tem so izpolnjeni vsi pogoji za sam začetek zidanja hiše. Po dokončnem plačilu vaših pogodbenih obveznosti se začne sukcesivna dostava Ytong izdelkov po natančno izdelani specifikaciji na vaše gradbišče.
Za podrobne informacije o cenah in pogojih ponudbe pokličite brezplačni telefon 080 18 22, napišite sporočilo na info.si@xella.com ali se obrnite na prodajnike, naveden na zadnji strani te brošure.

Z VAMI OD ZAČETKA DO KONCA

Izbira Ytong hiše je pametna rešitev gradnje energetsko učinkovitega doma, saj vključuje vse postopke od načrtovanja in svetovanja do dostave materiala in pomoči Ytong gradbenih strokovnjakov. Kot taka je ena najugodnejših rešitev pasivne in nizkoenergijske gradnje na trgu.
Naši strokovnjaki za načrtovanje in gradnjo vam bodo stali ob strani in svetovali, kaj morate tekom gradnje upoštevati in na kaj morate biti še posebej pozorni, da bo končni rezultat v celoti zadovoljil vaša pričakovanja in bo vaš dom dosegel zapisane standarde pasivne ali nizkoenergijske gradnje.
Ob samem začetku gradnje vam bo z osebnim, brezplačnim svetovanjem na vašem gradbišču pomagal naš demonstrator gradnje. V nadaljevanju vam bomo z nasveti v pomoč pri pravilnem usmerjanju in nadziranju izbranih izvajalcev gradbenih del oziroma vam bomo zagotovili strokovno podporo v primeru, da boste gradili sami. Na nas se lahko zanesete tudi takrat, ko se izvedba hiše ne bi odvijala povsem po načrtih oziroma bi naleteti na kakršne koli druge ovire.

Potem ko ste se odločili za nakup hiše, ki vam je najbolj pisana na kožo, boste gotovo začeli takoj razmišljati o gradnji. Imate dve možnosti.
Hišo lahko z malo ročnih spretnosti, dobre volje in časa zgradite sami. Druga možnost pa je, da izberete izvajalca, ki bo poskrbel, da bo vaša hiša zgrajena kakovostno in ugodno.

Za ta namen imate na voljo seznam izvajalcev, ki že imajo izkušnje pri delu z Ytongom, udeležili so se tudi šolanja v našem podjetju in so z nami pogosto v kontaktu. To so izvajalci gradbenih del, ki sledijo tržnim trendom in del svojega časa z veseljem namenijo dodatnemu
izobraževanju. So samostojni in povsem neodvisno od nas definirajo svoje pogoje dela in izvedbe. Med njimi boste lahko sami, po lastnih kriterijih, izbrali najugodnejšega ponudnika.

Projekte so za vas pripravili naši partnerji:

Ingra, Stanislav
Klemenčič, s.p.
Črešnjevci 88a
9250 G.Radgona
Tel.: 02 564 91 00
info@ingra.si

EKTURA RUDOLF d.o.o.
Utik 72a, 1217 Vodice
Tel.: 051 412 541
arhitektura.rudolf@gmail.com

AR Projekt d.o.o.
Planinska cesta 5 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 63 340
arprojekt@siol.net

LineaMitja Žagar s.p.
Gubčeva 1b
8210 Trebnje
Tel.: 07 3466 200
linea-mitja.zagar@siol.net

Atelje Dialog, Vojko Pavčič s.p.
Glavni trg 17b
2000 Maribor
Tel.: 02 250 14 60
atelje.dialog@siol.net

Spring d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
2000 Maribor
Tel.: 02 2512 849
tom.kancler@amis.net

STUDIO 3 d.o.o.
Goriška cesta 25
5270 Ajdovščina
Tel.: 05 364 12 60
studio3@siol.net

Arhinex d.o.o.
Partizanska cesta 30
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 51 53 800
info@arhinex.si

CES d.o.o.
Mihovica 35
8310 Šentjernej
040 575 791
anye.mrvar@gmail.com

Cenik in ostale informacije dobite pri vašem prodajnem svetovalcu.