Ytong strop

Izvedba Ytong stropa v družinski hiši Vojskovih v Savcih

Izvedba Ytong stropa v drugih družinskih hišah

Izvedba strešnega napusta