Kontaktni naslovi

Prodaja

Sprejem naročil in odprema

narocila@xella.com
Eva Kovač, eva.kovac@xella.com
Boštjan Dobrota, bostjan.dobrota@xella.com
Telefon: 03 56 60 305, 56 60 306

 

Prodaja - splošne informacije

info.si@xella.com
Helena Dolšina
Telefon : 03 56 60 301

 
Prokurist / Country sales manager

Milan Černjak
Telefon: 03 56 60 300

 

Marketing

Suna Bizjak, suna.bizjak@xella.com
Telefon: 03 56 60 300

 

Proizvodnja

Vodja tovarne

Dejan Turk, dejan.turk@xella.com
Telefon: 03 56 60 320

 

Vodja vzdrževanja in energetike

Jani Uranič, jani.uranic@xella.com
Telefon: 03 56 60 321

 

Vodja službe za zagotavljanje kakovosti

Alenka Flere Pavlič, alenka.pavlic@xella.com
Tel: 03 56 60 322

 

Finančno-računovodska služba

Vodja finančno računovodske službe in prokuristka

Meta Gradt
Telefon: 03 56 60 310

 

Nabava

Jani Ločičnik, jani.locicnik@xella.com
Tel: 03 56 60 315

 

Osebe zadolžene za zastopanje družbe:

Dragan Lazić, direktor 
Emir Kadrić, direktor
Milan Černjak, prokurist
Meta Gradt, prokuristka