Vpliv vlage

Gradbenim elementom sistema Ytong vlaga ne škodi. Kadar je v prostorih vlažnost visoka, se v porah Ytong materiala nabira vlaga. Ko vlažnost v prostoru pade, začne Ytong oddajati akumulirano vlago nazaj v okolje. Tako Ytong povsem naravno uravnava vlažnost ter ustvarja prijetno in zdravo klimo v prostoru.

PRIMERJAVA VPIJANJA VLAGE

MODULARNA OPEKA in YTONG BLOK

Oba bloka enakih dimenzij (29/29/19 cm) smo postavili v 2 cm vode v posodi.

Kapilarni dvig vode na opečnem bloku je večji.

Količina vpite vode pri Ytong bloku je sicer večja, vendar ima opečni blok precej več praznega prostora.

Tabela: Kapilarni dvig vode (mm)
Čas Ytong Modularna opeka
na začetku 2 2
po eni uri 5 6
po dveh urah 5 7
po treh urah 5 8
po štirih urah 5 9
skupen dvig vode 3 7

Tabela: Teža bloka (kg)
Čas Ytong Modularna opeka
na začetku (suh blok) 5 6,5
po štirrih urah 5,6 6,9
teža vode 0,6 0,4