Večstanovanjske stavbe

Stanovanjski bloki Selo, Velenje

Naselje LANOVO Škofljica

Naselje Dobrtešnica Šempeter v S. dolini

Dom starejših Juršinci

Center starejših Notranje Gorice

Center starejših Črnuče

Ostale stavbe