Večstanovanjske stavbe

MFH Kidričevo

MFH Radnje ob Dravi

Večstanovanjski objekt Mrzla dolina

Pod obzidjem - Brežice

Stanovanjski bloki Selo, Velenje

Naselje LANOVO Škofljica

Naselje Dobrtešnica Šempeter v S. dolini

Dom starejših Juršinci

Center starejših Notranje Gorice

Center starejših Črnuče

Ostale stavbe