Toplotna izolacija stropov

Multipor toplotno-izolacijske plošče so ena najboljših ali morda kar najboljša rešitev za izvedbo dodatne toplotne izolacije na stropih garaž, kleti, podhodov in podobnih objektov.

V teh prostorih je potrebno poskrbeti za optimalno požarno varnost, kar je z Multipor ploščami, ki so negorljive in zato požarno odporne, kajti sodijo v razred A1 požarne odpornosti, zelo enostavno.

Zelo uporabne so tudi za namestitev na strope stanovanj starejših objektov (seveda pa je takšna izvedba možna le v stanovanjih, ki imajo visoke strope), predvsem v zadnjih nadstropjih, ko je pogosto težko izvesti izolacijo ostrešja.

Prednosti Multipor stropne izolacije

  • Hitro in ekonomično pritrjevanje plošč- sidra niso potrebna do debeline plošče 140mm
  • Nevnetljive in negorljive plošče razreda
  • Svetla, ravna in homogena površina (dodatna obdelava ni potrebna)
  • Odlična požarna zaščita
  • Mineralna in ekološko neoporečna (dobila je že vrsto nagrad in certifikatov s področja ekologije

Poglejte si nekaj referenc.

Tehnični podatki

Tabela:Karakteristične vrednosti za Multipor notranjo izolacijo zunanjih sten in stropov
Enota Multipor mineralna
toplotno-izolacijska plošča
Multipor lahka lepilna malta
Uredbe Evropsko tehnično soglasje
ETA-05/0093:2015 atest Z-23.11-1501
EN 998-1
Tlačna trdnost kPa ≥ 200 (d = 60 - 200 mm)
≥ 80 (d = 50 mm)
CS II
Natezna trdnost kPa ni podatka (d = 60 - 200 mm)
≥ 80 (d = 50 mm)
Upogibna trdnost kPa ni podatka (d = 60 - 200 mm)
≥ 80 (d = 50 mm)
Deformabilnost ni podatka (d = 60 - 200 mm)
1 mm pri 1000 N (d = 50 mm)
Elastični modul N/mm2 200 - 300
Gostota (v suhem stanju) kg/m3 85 - 95 (d = 60 - 200 mm)
100 - 115 (d = 50 mm)
≤ 850
Koeficient paropropustnosti (μ) 2 (d = 60 - 200 mm)
3 (d = 50 mm)
≤ 10
Toplotna prevodnost (λ) W/mK 0,040 (d = 60 - 200 mm)
0,043 (d = 50 mm)
λ10,dry ≤ 0,21 W/mK
(P = 50%)
λ10,dry ≤ 0,23 W/mK
(P = 90%)
vrednost v skladu z EN 1745
Specifična toplota (c) J/kgK 850
Oprijem N/mm2 ≥ 0,08
Koeficient temperaturnega raztezka (αT) 1/K ni podatka (d = 60 - 200 mm)
1*10-5 (d = 50 mm)
Absorpcija vode (kratkotrajno) po DIN EN 1609 kg/m2 ≤ 2
Absorpcija vode (dolgotrajno) po DIN EN 12087 kg/m2 ≤ 3
Vpojnost vode (u) kg/kg (23 °C/50 % rel. vlažnosti): 0,028
(23 °C/80 % rel. vlažnosti): 0,032
Sorpcijska vlažnost ≤ 6 % mase
(pri 23°C in 80 % relativni vlagi)
Požarna zaščita A1 A2
pH vrednost 08 - 10
Dimenzijska natančnost ± 2 mm
Dimenzije 600 × 390 mm
d = 50 - 200 mm
20 kg/vrečo

Multipor izvedba

Izvedba stropne izolacije

Pritrjevanje Multipor izolacijskih plošč na strop je čisto, hitro in zelo enostavno. Plošče se enostavno nalepijo na strop in se takoj sprimejo s podlago. Podpiranje pritrjenih plošč ni potrebno, sidramo pa jih le pri debelinah nad 14 cm. Multipor plošče so bele, stiki med njimi so skoraj neopazni, zato je površina tako obdelanega stropa že brez dodatnih obdelav zelo estetska. Običajno jo le prepleskamo, če pa želimo povsem enovit in gladek strop pa vgrajene Multipor plošče obdelamo kar z Multipor lahko lepilno malto v katero vtisnemo armirno mrežico.

Priprava Multipor lahke lepilne malte

Rezanje Multipor toplotnoizolacijske plošče

Ekonomičen nanos lahke lepilne malte - lepilno malto lahko nanesemo na več plošč hkrati

Toplotno-izolacijska plošča Multipor z nanosom lahke lepilne malte

Vgradnja Multipor toplotno-izolacijskih plošč na strop

Oblaganje betonskega nosilca

Izravnava površine iz Multipor plošč z brusilko

Izdelan strop podzemne garažne hiše

Naslednji video o nameščanju Mutipor plošč na strop so posneli naši kolegi iz Poljske. Je v poljščini, toda slika pove več od besed:
https://www.youtube.com/watch?v=O5uJ8JGYmGs