Toplotna izolacija ravne strehe

Multipor toplotno-izolacijske plošče lahko uporabimo tudi za izolacijo ravnih streh, kar je zelo pomembno, saj skozi streho izgubimo kar 25-30% toplotne energije.

Materiali, ki jih uporabljamo za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, morajo izpolnjevati visoke zahteve. Izvedba ravne strehe sodi namreč med najzahtevnejša dela na objektu, saj je potrebno upoštevati tako vpliv vremena kot tudi nosilnosti (pohodnost) same strehe.

Multipor plošče so izredno tlačno trdne in vododbojne mineralne toplotno-izolacijske plošče in zelo primerne tudi za izolacijo ravnih streh. Zaradi svojih lastnosti so še posebej primerne za pohodne površine in ravne strešne konstrukcije, kjer je potrebna tudi odlična požarna zaščita. Multipor je trden, čvrst ter ne gori. Multipor izolacijske plošče je možno kombinirati z vsemi običajnimi materiali, ki se uporabljajo za gradnjo ravnih streh. Nameščajo se lahko na katerokoli polno podkonstrukcijo, naj bo to Ytong strop ali stropne plošče, opečnati strop, betonska plošča, lesena ali pločevinasta oz. jeklena podkonstrukcija.

Strešna izolacija se lahko izvede v eni ali dveh plasteh, odvisno od zahtevane debeline izolacijskega sloja.

Prednosti strešne izolacije Multipor:

  • Odlična tlačna trdnost (300 kPa/350 kPa)
  • Nestisljive plošče
  • Dimenzijsko in volumsko stabilen
  • Vodoodbojen
  • Nevnetljiv, požarno odporen, gradbeni material A1 po DIN EN 13501-1
  • Odlična toplotna izolativnost
  • Enostavna obdelava in izvedba
  • Trajen
  • Okolju prijazen

Tehnični podatki

Tabela:Karakteristične vrednosti za Multipor izolacijo ravnih streh
Enota Multipor mineralna toplotno-izolacijska plošča Multipor lahka lepilna malta
Uredbe Evropsko tehnično soglasje
ETA-05/0093:2015 atest Z-23.11-1501
EN 998-1
Tlačna trdnost kPa ≥ 300 CS II
Natezna trdnost kPa ≥ 80
Upogibna trdnost kPa ≥ 80
Deformabilnost 1 mm pri 1000 N
Elastični modul N/mm2 200 - 300
Gostota (v suhem stanju) kg/m3 100 - 115 ≤ 850
Koeficient paropropustnosti (μ) 3 ≤ 10
Toplotna prevodnost (λ) W/mK 0,043 λ10,dry ≤ 0,21 W/mK
(P = 50 %)
λ10,dry ≤ 0,23 W/mK
(P = 90 %)
vrednost v skladu z EN 1745
Specifična toplota (c) J/kgK 850
Oprijem N/mm2 ≥ 0,08
Koeficient temperaturnega raztezka (αT<) 1/K 1*10-5
Absorpcija vode (kratkotrajno) po DIN EN 1609 kg/m2 ≤ 2
Absorpcija vode (dolgotrajno) po DIN EN 12087 kg/m2 ≤ 3
Vpojnost vode (u) kg/kg (23 °C/50 % rel. vlažnosti): 0,028
(23 °C/80 % rel. vlažnosti): 0,032
Sorpcijska vlažnost ≤ 6 % mase
(pri 23 °C in 80 % relativni vlagi)
Požarna zaščita A1 A2
pH vrednost 8 - 10
Dimenzijska natančnost ± 2 mm
Dimenzije 600 × 390 mm
d = 120 - 200 mm
20 kg/vrečo

Z Multipor ploščami lahko izdelamo tako nepohodno kot tudi pohodno streho. Natančne postopke in detajle izvedbe lahko pogledate tu.

Dodatno toplotno izolacijo ravne strehe izvedemo v enem ali dveh slojih, odvisno od potrebne debeline izolacije. Enoslojna izvedba je mogoča z Multipor ploščami do debeline 240 mm, večje debeline pa izvedemo s kombinacijo različnih debelin Multipor toplotno-izolacijskih plošč. Prvi sloj mora biti najmanj v debelini 120 mm, drugi sloj pa minimalno 60 mm. Vsak dodatni sloj Multipor mineralnih izolacijskih plošč se lahko vgradi z vročim bitumnom, izolacijsko lepilno peno ali z Multipor lahko lepilno malto.

Postopki izvedbe:

Parna zapora z vstavljenim aluminijem, vgrajeno v vroč bitumen

Polietilenska parna zapora

Vodotesni premaz 

Polaganje toplotno izolacijskih plošč Multipor v vroč bitumen

Polaganje toplotno-izolacijskih plošč Multipor  na oblogo izvedeno z lepljenim bitumnom 

Polaganje toplotnoizolacijskih plošč Multipor v vodotesni premaz 

Polaganje plošč Multipor z uporabo PU pene (poliuretanske pene) kot sredstva za lepljenje

Plastična tesnilna membrana, položena brez pritrjevanja  kot podloga za namestitev balasta

Plastična membrana, pritrjevanje 

Prva plast hidroizolacije, termično aktivirana hladna samolepilna folija. 

Druga plast hidroizolacije, v celoti privarjena.