Strešne plošče Hebel

Strešne plošče Hebel so armirane plošče velikega formata namenjene gradnji masivnih streh različnih debelin, razponov in obremenitev, tako v stanovanjski kot tudi nestanovanjski gradnji.

Hebel strešne plošče so narejene iz porobetona, ki ga odlikuje odlična toplotna izolativnost in negorljivost, zato so namenjene izvedbi najrazličnejših oblik streh, ravnih in poševnih, prezračevanih in neprezračevanih. Nameščamo jih lahko na vse običajne nosilne konstrukcije (npr. jeklene, armirano-betonske, lesene,..).

Strešne plošče Hebel

Asortiman

Strešne plošče Hebel so standardno na voljo v dolžini do 6000 mm, maksimalna možna dolžina pa je 8000 mm.

Strešne plošče Hebel

Tehnični podatki

Strešne plošče Hebel, tehnični  podatki

Strešne plošče Hebel, profili

Strešne plošče Hebel so uvrščene med nevnetljive in negorljive gradbene materiale razreda A1 v skladu s SIST EN 13501. V njihovi standardni izvedbi sodijo v razred požarne odpornosti EI 90, v primeru uporabe debelejše plošče pa do EI 180.
Z uporabo Hebel strešnih plošč v primeru požara v stavbi preprečimo preskok /prenos ognja iz notranjosti stavbe prek strehe na okolico ter obratno.

Načrtovanje in montaža

Strešne plošče so narejene za vsak projekt posebej, skladno s planom polaganja, zato je izvedba strešnih oken in ostalih odprtin enostavna.

Odločitev za primerno debelino in razpon stropnih plošč Hebel temelji na statičnem izračunu. Najmanjša debelina plošč je odvisna od razpona, obremenitev in razreda požarne odpornosti.
Zaradi povečanja nosilnosti, pa tudi zaradi izboljšanja toplotne zaščite, zvočne izolativnosti ali povečanja požarne odpornosti, je pogosto koristno povečati minimalne debeline stropnih plošč, ki so določene s statičnim izračunom.

Hebel strešne plošče so na gradbišče dostavljene povsem pripravljene za montažo in jih je možno že takoj po montaži maksimalno obremeniti. Plošče so enostavne za polaganje in sidranje. Namestitev je v veliki meri suha, opaž in podpora nista potrebna.

Strešne plošče Hebel