Pripravljalna dela

1

Ytong je gradbeni sistem, ki nam omogoča hitro, kakovostno in enostavno gradnjo. Na gradbišču imamo tako le minimalne količine agregata, apna in cementa, ki ga uporabljamo samo v začetni fazi gradnje, in sicer pri izdelavi podaljšane malte za začetek zidanja. Pravilno pripravljeno gradbišče je tako urejeno in nam omogoča popoln nadzor nad materialom in delovno silo.
Pred začetkom gradnje priporočamo smotrno pripravo deponije materiala in pomožnega materiala, ki naj bo čim bližje objektu v gradnji.
Kazalci porabe delovnega časa in materiala ter vzporedno mehanizacije na enoto proizvoda so gradbene norme, ki so osnova za sleherno načrtovanje in obračunavanje storitev pri sami gradnji. Ytong elementi za gradnjo so pakirani na paletah s prepoznavno Ytong folijo in dostavljeni na gradbišče etapno. Iztovarjanje palet je hitro in poteka z dvigalom, nameščenim na transportnem sredstvu.

Želite podrobnejša navodila? Prevzemite brošuro "Navodila za zidanje"!