Premostitev okenskih in vratnih odprtin

1

Za premostitev odprtin uporabimo samo Ytong preklade, da preprečimo nastanek toplotnih mostov, ki omogočajo hitro vgradnjo brez opaža in podpornih elementov. Mesto naleganja (ležišče), ki mora biti ravno in čisto, horizontalno in vertikalno premažemo z Ytong tankoslojno lepilno malto. Preklado položimo na nosilni zid nad okensko ali vratno odprtino na pripravljeno ležišče dolžine 15-20 cm. Širina preklade je prilagojena širini zidu, to je debelini od 20-40 cm in višine 25 cm. V primeru širšega zidu, kot je preklada, montiramo dve prekladi, da dobimo ustrezno širino preklade. Pred tem moramo premazati stično površino med prekladama z Ytong tankoslojno lepilno malto.
Po položitvi druge preklade je potrebno kontrolirati horizontalnost v prečni in vzdolžni smeri. V primeru odstopanj ponovno poravnamo ležišče. Z zidanjem lahko nadaljujemo takoj po vgradnji preklad.

Želite podrobnejša navodila? Prevzemite brošuro "Navodila za zidanje"!