Požarna odpornost

Osnovne surovine porobetona so negorljive, zato tudi Ytong ne gori. Celo zelo tanki Ytong elementi izpolnjujejo najvišje kriterije požarne varnosti. Že neometan Ytong zid debeline 12,5 cm namreč zagotavlja 120-minutno požarno odpornost, kar dosežemo pri opečnih elementih šele pri debelini 18 cm. Daljša požarna odpornost pomeni več časa za ljudi, da se rešijo iz stavbe in za gasilce, da požar obvladajo ali pogasijo. Zelo pomembno pa je tudi, da v primeru požara v porobetonu ne nastajajo škodljive snovi in se tudi ne sproščajo strupeni plini.

Požarna odpornost zidov

Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, proizvodnjo in izvajanje konstrukcij iz prefabriciranih elementov iz armiranega in nearmiranega porobetona (prEN ISO 1182 in prEN ISO 1716). Porobeton je negorljiv material, ki brez poškodb prenese visoke temperature. Do temperature 650°C še ne izgubi svoje trdnosti. Zaradi teh lastnosti ga lahko uporabljamo za gradnjo protipožarnih zidov. Odporen je do temperature 1000°C.

Tabela: Požarna odpornost zidov
vrsta konstrukcije minimalna debelina zidu (cm) za požarno odpornost (min)
EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 180
neometani zidovi 10 10 10 10 15
ometani zidovi 10 10 10 10 12,5
R 30 R 60 R 90 R 120 R 180
neometani zidovi σ≤ 1,0 20 20 24 30 30
neometani zidovi σ≤ 0,6 20 20 20 20 24
ometani zidovi σ≤ 1,0 20 20 20 24 30
ometani zidovi σ≤ 0,6 20 20 20 20 20
REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180
ločilni neometani zidovi σ≤ 1,0 20 20 20 24 30
ločilni neometani zidovi σ≤ 0,6 20 20 20 20 20
ločilni ometani zidovi σ≤ 1,0 20 20 20 24 24
ločilni ometani zidovi σ≤ 0,6 20 20 20 20 20

Požarna odpornost plošč

Prefabricirani elementi iz porobetona se ne smejo uporabljati za nosilne konstrukcije, ki so stalno izpostavljene suhemu zraku in temperaturam nad 50°C, če se predhodno ne zaščitijo pred prekomernim izsuševanjem. Prekomerna izsušitev lahko povzroči pokanje materiala.

Tabela: Požarna odpornost plošč
vrsta konstrukcije požarna odpornost [min]
Ytong strop 120