Podpora arhitektom, gradbenikom in investitorjem


 

Miloš Kmetič

Vzhodna Slovenija
Miloš Kmetič, univ.dipl.inž.grad.
Vodja ključnih kupcev / Key Account Manager
milos.kmetic@xella.com
Gsm:  031 439 392

 

Tomaž Potrpin

Zahodna Slovenija z Ljubljano
Tomaž Potrpin, dipl.inž.grad.
Vodja ključnih kupcev / Key Account Manager
tomaz.potrpin@xella.com
Gsm: 031 640 103