Ytong Termo Premium

Prednosti

  • Odlična toplotna izolativnost s toplotno prevodnostjo 0,084 W/mK.
  • Toplotno-izolacijska fasada ni potrebna, kar pomeni manjše stroške izvedba in vzdrževanja hiše.
  • Homogena struktura materiala, ki omogoča enostavno izvedbo zrakotesnega ovoja stavbe (ni težav z inštalacijskimi preboji.
  • Odlična potresna in požarna odpornost.

Uporaba

Ytong Termo Premium zidaki se uporabljajo za gradnjo nosilnih zunanjih zidov za izvedbo zelo dobrih  nizkoenergijskih hiš brez dodatne toplotne izolacije na obodu stavbe. Ytong Termo Premium zidake odlikuje odlična toplotna izolativnost in nosilnost obenem.
 

Tabela: Ytong Termo Premium
oznaka mere kvaliteta srednja tlačna trdnost dejanska volumska masa (v suhem stanju) ρb dimenzijska obstojnost - krčenje Zvočna izolacija R´w toplotna prevodnost λ10DRY toplotna prevodnost λU toplotna prehodnost konstrukcije U razred požarne odpornosti
l b h
mm mm mm N/mm2 / t/m3 N/mm2 kg/m3 mm/m dB W/mK W/mK W/m2K min
TB 48 625 480 200 2,5/0,35 2,50 350 0,12 43 0,084 0,087 0,17 REI 180