Strokovni članki

Multipor - toplotna izolacija iz porobetona

Tadej Gruden, univ. dipl. inž. grad.

Klasični izdelki iz porobetona YTONG, med katere sodijo zidni bloki YTONG ZB, termobloki YTONG TB in plošče YTONG SP, so dosegali najboljšo računsko toplotno prevodnost 0,096 W/mK, kar jih po uveljavljenih kriterijih ni uvrščalo med toplotno izolacijske materiale. Razvoj in nove tehnologije pa sedaj omogočajo izdelavo toplotne izolacije po imenu MULTIPOR, ki ima toplotno prevodnost 0,045 W/mK. To pa je že zelo blizu klasičnim toplotno izolacijskim materialom.

Celotni članek [.doc]