Strokovni članki

Obnašanje hiš Ytong pri potresni obtežbi

Gradbeni vestnik

Prof. dr. Miha Tomaževič, univ.dipl.inž.grad. in dr. Matija Gams, univ.dipl.inž.grad.
Gradbeni vestnik, junij 2010

Članek je v formatu PDF.