Naše zgodbe

Vabilo na izobraževanje: Zakonodajni vidiki varstva kulturne dediščine in njihova energetska prenova

V okviru Piranskih dnevov arhitekture in v sodelovanju z ZAPS ter Ministrstvom za kulturo vas vabimo na predavanja 'Zakonodajni vidiki varstva kulturne dediščine in njihova energetska prenova', ki bodo potekala v petek, 22. novembra 2019, v Avditoriju Portorož. Več informacij o dogodku ter prijave na predavanja sprejemajo na spletni strani ZAPS.

Program izobraževanja: 
15:00 – 15:45  ZAKONODAJNI VIDIKI VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE ‐ Oris sistema varstva nepremične kulturne dediščine (mag. Borut Šantej) 
15:45 – 16:00  ODMOR 
16:00 – 17:10  ENERGETSKA PRENOVA KOT ELEMENT DOBREGA GOSPODARJENJA S STAVBAMI  KULTURNE DEDIŠČINE  ‐ Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (Marija Režek Kambič) ‐ Učinki izbranih ukrepov in njihov vpliv na gradbenofizikalne značilnosti stavbe ter  bivalno ugodje (Miha Tomšič) 
17:10 – 17:30  NOTRANJE IZOLACIJE ‐ Predstavitev izvedbe notranjih izolacij, s poudarkom na kapilarno aktivnih notranjih  izolacijah (Miloš Kmetič)
17:30 – 18:00  RAZPRAVA