Naše zgodbe

Pridobili smo okoljsko deklaracijo za zidake Ytong

ECO EPD logo

Ytong zidaki, proizvedeni v naši tovarni v Kisovcu, so pridobili okoljsko deklaracijo proizvoda EPD (Environmental Product Declaration).

Zavod za gradbeništvo (ZAG) je slovenski inštitut, ki je pooblaščen za preverjanje proizvodnje izdelkov  in izdajo okoljske deklaracije EPD.  EPD za proizvode je prostovoljna okoljska deklaracija, ki predstavlja enotno merljiv vpliv na okolje v življenjskem ciklu proizvoda in kot tak omogoča primerjavo med proizvodi z enako funkcijo. Na ZAG-u predvidevajo, da bo EPD v prihodnje predstavljal potreben in zadosten podatek proizvajalca gradbenih proizvodov, pri dokazovanju sedme osnovne zahteve trajnostne rabe naravnih virov po Uredbi o gradbenih proizvodih (CPR – 305/2011/EC).  (vir)

Naredili smo torej prvi korak, naročili analizo  naše proizvodnje  in brez težav pridobili prvo stopnjo EPD deklaracije, torej za osnovne  module A1-A3, ali drugače povedano od zibelke do vrat (»cradle to door«). Ponosni smo na dosežene rezultate in upamo, da bodo v bodoče vplivali na odločitve investitorjev pri izbiri materiala za gradnjo in prenovo stavb.

Varovanje okolja in vplivi na zdravje ljudi bosta v bodoče pomembni merili ne le pri odločanju za  gradnjo temveč tudi pri prodaji nepremičnin.

Okoljsko deklaracijo za zidake Ytong si lahko ogledate tu.