Naše zgodbe

MULTIPOR - toplotna izolacija iz porobetona

Klasični zidaki in ostali gradbeni elementi iz porobetona Ytong, dosegajo najboljšo toplotno prevodnost 0,084 W/mK ( pasiv blok Ytong ima celo toplotno prevodnost  0,074 W/mK), kar jih po uveljavljenih kriterijih ne uvršča med toplotno izolacijske materiale. Razvoj in nove tehnologije pa sedaj omogočajo izdelavo toplotne izolacije iz porobetona po imenu Multipor, ki ima toplotno prevodnost 0,043 W/mK. To pa je že zelo blizu klasičnim toplotno- izolacijskim materialom.

Kaj je toplotna izolacija Multipor?
Multipor je povsem naravna in okolju prijazna toplotna izolacija, izdelana iz mineralnih materialov (kremenčev pesek, cement, apno, mavec, voda in sredstvo za  nastanek por), namenjena za toplotno izolacijo zunanjih zidov in streh (z notranje ali zunanje strani), garaž ali kleti. Toplotno izolacijske mineralne plošče Multipor imajo standardne dimenzije 60 x 39 cm, ter 60 x 50 cm za fasadne Multipor plošče, debeline pa se gibljejo od 5 do 30 cm. Po naročilu je mogoče izdelati tudi plošče nestandardnih dimenzij.

Izolacijske plošče Multipor za fasade
- Izolacijske plošče Multipor za fasade

Porasta struktura izolacijske plošče Multipor
- Porasta struktura izolacijske plošče Multipor

Izolacijske plošče Multipor za notranje prostore
- Izolacijske plošče Multipor za notranje prostore​

Lastnosti toplotne izolacije Multipor

Multipor združuje vse najpomembnejše lastnosti gradbenih in toplotno izolacijskih materialov:

 • Toplotna prevodnost: Izdelki Multipor imajo toplotno prevodnost λ = 0,043 W/mK, kar jih uvršča med toplotno izolacijske materiale (zanje velja pravilo, da mora biti λ < 0,05 W/mK),
 • Paroprepustnost: Difuzijska upornost prehodu vodne (µ) pare je pri ploščah Multipor enaka 3,
 • Požarna odpornost: Izdelki Multipor sodijo v požarni razred A1, skladno s standardom EN 13501-1,
 • Prostorninska masa: Izolacijske plošče Multipor imajo prostorninsko maso 115 kg/m3,
 • Tlačna trdnost: tlačna trdnost je večja od 350 kPa,
 • Vododbojnost: Multipor plošče ne vpijajo vode, zato so idealne za izvedbo toplotno-izolacijske fasade

Vododbojnost Multipor plošč
Vododbojnost Multipor plošč

 • Izjemno enostavna vgradnja: plošče Multipor se enostavno prilagodijo na želeno dimenzijo, saj so kompaktne in trdne, zato jih je zelo enostavno rezati in polagati.
 • Ostale lastnosti: Multipor je odporen na mikroorganizme in insekte ( vanj se nikoli ne bodo naselile mravlje, ose in podoben mrčes), biološko neoporečen, mogoče pa ga je tudi v popolnosti reciklirati, zaradi česar je Multipor tudi dobil naziv »okolju prijazen gradbeni material«.

Uporaba toplotne izolacije Multipor

Toplotna izolacija Multipor lahko v celoti zamenja vse do sedaj znane toplotno izolacijske sisteme praktično pri vseh elementih ovoja stavbe. Najprimernejša pa je za zunanje zidove in strehe – ravne in poševne ter kot notranja izolacija sten in stropov:

 • Zunanje stene: Zunanja stena, izdelana iz zidnega bloka Ytong ZB 24 in toplotno izolirana s 17,5 cm toplotne izolacije Multipor (skupna debelina samo 41,5 cm) doseže toplotno prehodnost 0,15 W/m2K, izolirana z 20 cm toplotne izolacije Multipor (skupna debelina zidu samo 44 cm) pa le 0,138 W/m2K.

S ploščami Multipor »oblečena« Ytong hiša
- S ploščami Multipor »oblečena« Ytong hiša

Multipor za fasado opečne hiše
- Multipor za fasado opečne hiše

 • Ravne strehe: Na strešno ploščo izdelano iz Ytong strešnih plošč  v debelini 20 cm dodamo dva sloja toplotne izolacije Multipor v skupni debelini 24 cm in dosežemo toplotno prehodnost 0,144 W/m2K. V primeru izvedbe ravne strehe z osnovno konstrukcijo Ytong strop in toplotno izolacijo Multipor v skupni debelini 24 cm ravno tako dosežemo prehod toplote 0,144 W/m2K.
 • Poševne strehe: Toplotna izolacija Multipor je primerna predvsem za izvedbo masivnih (AB) poševnih streh brez dodatne lesene podkonstrukcije. AB plošča z dodanimi 30 cm toplotne izolacije Multipor doseže toplotno prehodnost 0,138 W/m2K.
 • Stropovi: Multipor izolacijske plošče se nameščajo predvsem v kleteh in garažah, nad katerimi se nahaja poslovno-stanovanjski del stavbe, zato je potrebna dodatna toplotna izolacija. Uporabljajo se tudi v družinskih hišah, predvsem pri prenovi, ko je potrebno izolirati strop v kleti. Takšna izolacija je enostavno izvedljiva, estetska ter negorljiva.

Nameščanje Multipor plošč na nosilec
- Nameščanje Multipor plošč na nosilec

Nameščanje Multipor plošč na strop kleti
- Nameščanje Multipor plošč na strop kleti

 • Notranji zidovi: Multipor je zaradi svojih lastnosti ena najboljših izbir za izolacijo z notranje strani. Zanjo se odločamo kadar želimo izolirati posamezno zunanjo steno ( npr. v hladni sobi, če smo lastniki stanovanja v bloku, kjer se ne moremo dogovoriti za izvedbo zunanje fasade, ter v spomeniško zaščitenih stavbah, kjer ni dovoljen poseg v zunanjo podobo stavbe). Pomembno je, da na Multipor ne namestimo parne zapore (folije), zato se ne ustvarijo pogoji za rast plesni in gliv, ki močno škodujejo zdravju. To je pri izvedbah notranje izolacije z drugimi materiali praktično nemogoče preprečiti. Poglejte video z izvedbo

Multipor plošča z nanosom lepila

- Multipor plošča z nanosom lepila

Multipor plošče na notranjih zidovih starejše opečne hiše
- Multipor plošče na notranjih zidovih  starejše opečne hiše

Prednosti toplotne izolacije Multipor
Toplotna izolacija Multipor združuje vse najpomembnejše lastnosti toplotno izolacijskih in gradbenih materialov, zaradi katerih ima Multipor nekaj bistvenih prednosti pred ostalimi toplotno izolacijskimi materiali:

 • Hitrost gradnje: V kombinaciji z izdelki Ytong predstavlja hitro, enostavno, kakovostno in cenovno ugodno izvedbo vseh vrst ogrevanih stavb – od enodružinskih hiš, večstanovanjskih hiš do zahtevnih poslovnih ali proizvodnih stavb,
 • Izredna toplotna zaščita: Kombinacija izdelkov iz porobetona YTONG in Multipor je zmagovita tudi pri doseganju zahtevane/predpisane toplotne zaščite, pri bistveno manjših debelinah elementov ovoja stavbe,
 • Mehanska trdnost: Predvsem pri zunanjih stenah in ravnih strehah je izrednega pomena tlačna trdnost toplotne izolacije Multipor,
 • Paroprepustnost: Upornost difuziji vodne pare, ki znaša 3 za Multipor in 6 za porobeton Ytong, zagotavlja ugodne bivalne pogoje skozi vse leto,
 • Teža stavbe – obremenitev tal: Prostorninska masa, ki znaša pri porobetonu Ytong le 700 kg/m3, pri toplotni izolaciji Multipor pa le 115 kg/m3 omogoča gradnjo lahkih stavb na slabo nosilnih tleh,
 • Prijaznost do uporabnikov in okolja: Toplotna izolacija Multipor je izdelana iz naravnih materialov in jo je mogoče v celoti reciklirati.

Toplotna izolacija Multipor je posebnost med  toplotno-izolacijskimi materiali.  Multipor je namreč izdelan iz enakih surovin kot porobeton Ytong, vendar ima bistveno nižjo gostoto, s tem pa tudi nižjo toplotno prevodnost, kar ga uvršča med toplotno izolacijske materiale. Enostavnost, hitrost in visoka kakovost gradnje z izdelki Ytong in Multipor, predstavljajo velik izziv do sedaj znanim in uveljavljenim gradbenim in toplotno izolacijskim sistemom.

(Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.)