Naše zgodbe

Evropski energetski menedžer – EUREM

Družba Xella porobeton SI kot primer odlične prakse – izobraževanje Evropski energetski menedžer (EUREM)

V družbi Xella Porobeton bomo tudi letos kot primer odlične prakse sodelovali v okviru izobraževanja »Evropski energetski menedžer – EUREM«, ki so ga razvili v Nemčiji leta 1997. Šest mesečno izobraževanje, ki ga organizira Center za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan, je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, ki zagotavljajo srednje do visoko zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ob sprejemljivih investicijskih stroških.

V naših prostorih v Kisovcu bomo tako v torek, 13. marca 2019, predstavili projekt Energetske učinkovitosti v proizvodnem procesu, ki vključuje celovito spremljanje in obvladovanje energetskih tokov s ciljem izboljševanja energetske učinkovitosti in kontinuiranega zmanjševanja negativnih okoljskih vplivov.

V Sloveniji je doslej bilo izvedenih 11 izobraževanj po programu EUREM, ki jih je uspešno zaključilo 227 evropskih energetskih menedžerjev. Prihranki iz projektnih nalog slovenskih udeležencev izobraževanja EUREM so ocenjeni na 1,4 GWh oz. 88.100 evrov na leto na udeleženca, skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov analiziranih v projektnih nalogah, pa je ocenjen na 312 GWh/leto oz. kar 20 milijonov evrov letno ter zmanjšanje emisij CO2 na 139 kt/leto.