Naše zgodbe

Najboljši porobeton prihaja iz Slovenije

Osvojeno 1. mesto na Xellinem tekmovanju v kakovosti končnih izdelkov »Q 1000 » v letu 2015

 

 

Vodstvo podjetja Xella porobeton SI, d.o.o. je že od nekdaj usmerjeno k zagotavljanju najboljših proizvodov za slovenskega kupca, zato ni čudno, da so leta truda prinesla odlične rezultate. Teh pa ne bi bilo brez vestnih in natančnih delavcev, kajti proizvodnja porobetonskih izdelkov ni enostavna. Vsak najmanjša napaka, odklon od recepture, nestabilni proizvodni pogoji in še kaj, so lahko vzrok za slabšo kakovost. Trud in zagnanost delavcev v proizvodnji je bil poplačan z osvojenim prvim mestom tekmovanja v kakovosti  Xellinih tovarn v letu 2015. Posebno priznanje pa gotovo zaslužita tudi skrbnica in vodja projekta, gospa Alenka Flere Pavlič, vodja službe za zagotavljanje kakovosti v podjetju ter g. Dejan Turk, vodja tovarne, ki neprestano bdi nad kakovostjo

 

Glede na dejstvo, da je porobeton Ytong največja, tako po ugledu kot tudi po prodanih količinah,  blagovna znamka med porobetoni na svetu, lahko z mirno vestjo trdimo, da je kisovška tovarna v letu 2015 proizvajala najbolj kakovostne porobetonske izdelke na svetu.

 

Potek tekmovanja Q 1000
Xellino tekmovanje Q 1000 poteka med tovarnami znotraj koncerna že skoraj 20 let.  Uvedeno je bilo s ciljem proizvajati in prodajati najboljšo možno kakovost zidakov, odgovora oseba za tekmovanje na ravni koncerna pa je dr. Martin Haas.

Ocenjevanje kakovosti poteka dvakrat v letu po zelo strogih kriterijih, ki so nad vsemi veljavnimi evropskimi in nacionalnimi standardi na področju proizvajanja porobetona. Zapisani so v obliki posebne tabele, ki je osnova za ocenjevanje, in velja v vseh državah.

Deluje na principu 1000 točk, ki naj bi jih imel idealen zidak. Od teh točk se odštevajo točke za vsako napako, ki jo ocenjevalec vidi na zidaku.

Funkcionalne napake pomenijo veliko izgubo točk, napake lepotnega značaja pa manjšo.

Ocenjujejo se naslednji parametri:
- dimenzije,
- pravokotnost in ravnost ploskev,
- robovi,
- struktura porobetona,
- gladkost površine,
- pakiranje na paleto,
- kakovost lesene nosilne palete,
- označevanje palet.

Pri pregledu se naključno izberejo palete s skladišča, ki so namenjene prodaji. Za vsak asortiman se vzame določeno število palet, odvisno od procenta prodaje tega asortimana. Povprečno se pri pregledu natančno pregleda okrog 1500 zidakov. 

 

Poleg pregleda posameznih zidakov ocenjevalec pregleda še proizvodni postopek, logistiko in skladiščni prostor.

 

Po vsakem ocenjevanju sledi analiza ocene po posameznih kriterijih in skupni predlogi za izboljšave na področju, ki se pokaže kot najšibkejše. Lahko je to tehnološki proces, naprave in stroji,logistika ali pa način opravljanja del in obveznosti zaposlenih.

Rezultati omenjenih analiz so tudi osnova za kratkoročne oz. dolgoročne investicije odvisno od velikosti in pomembnosti najdenih pomanjkljivosti.

 

Prva uradna ocena, ki jo je podjetje Xella prejelo v letu 2002 je bila 879 točk, v lanskem letu pa so dosegli 993 točke, kar pomeni, da so Xellini zidaki v povprečju izgubili samo 7 točk. 

 

To je podjetje v letu 2015 pripeljalo na prvo mesto med vsemi 34 sodelujočimi tovarnami iz Evrope.  

 

Podjetje sicer v  tekmovanju sodeluje že 16 let. V tem času so se med 32 pregledi večinoma vztrajno vzpenjali po lestvici navzgor, razen pri treh pregledih, ko so bile težave na strani kakovosti vhodnih surovin, na katere niso imeli vpliva zaradi situacije na slovenskem trgu gradbenih materialov. 

 

Vsem zaposlenim dosežena ocena zelo veliko pomeni, saj je rezultat njihovega vestnega in predanega dela. In vsaka ocena pomeni poleg ponosa tudi motivacijo za nadaljnje delo. Pokal je prehodnega značaja. Tisti, ki ga osvoji trikrat, pa ga dobi v trajno last. Izzivov za podjetje tako nikoli ne zmanjka. 

 

 

Podjetje Xella porobeton SI, d.o.o.

Podjetje Xella porobeton Slovenija proizvaja in prodaja gradbeni material blagovne znamke YTONG ter prodaja toplotnoizolacijske plošče Multipor, ki so proizvedene v tovarnah koncerna Xella v EU.   Podjetje je od 3. marca 2005 del mednarodnega koncerna Xella International oz. njegove divizije Xella  Baustoffe GmbH, drugega največjega koncerna v svetovnem merilu, ki deluje na področju gradbeništva.  Začetki podjetja sicer segajo v leto 1977, ko se je začela proizvodnja porobetona pod blagovno znamko Siporex. Od takrat pa do danes je podjetje doživelo veliko sprememb in se precej uspešno prebijalo preko turbulentnih razmer na gradbenem trgu. Vlaganje v razvoj, modernizacijo in avtomatizacijo ter pravilna trženjska politika oz.strategija so podjetje pozicionirali kot enega glavnih igralcev na trgu osnovnih konstrukcijskih gradbenih materialov. 

Podjetje svoje proizvode uspešno prodaja na trg gradnje družinskih hiš, kjer dosega ca. 15% tržni delež, Ytong je praktično nenadomestljiv na številnih področjih prenove stanovanjskih in nestanovanjskih hiš, svoje mesto pa s pomočjo izdatne prodajno tehnične podpore najde tudi v velikih objektih.

V obdobju, ki ga zaznamujejo projekti povezani z zmanjševanje porabe energije, pa na trg vse uspešneje prodira  tudi s toplotnoizolacijskim materialom iz porobetona blagovne znamke Multipor, za katerega je znano, da sodi v najvišji kakovostni razred in je hkrati okolju prijazen.

 

Več o slovenski Xelli najdete na : www.ytong.si.

Več o matičnem podjetju, lastniku slovenskega podjetja, najdete na :  http://www.xella.com/index_en.php.

 

Struktura lokalnega vodstva: Milan Černjak, prokurist in vodja prodaje, Meta Gradt, prokuristka in vodja finančno računovodske službe, Dejan Turk, vodja tovarne.

 

 

Poslovanje podjetja Xella porobeton SI d.o.o. v letu 2015

V Sloveniji že vse od leta 2008 naprej beležimo nenehno zniževanje vrednosti gradbenih del, podjetje Xella porobeton SI, d.o.o. pa je uspelo ohraniti tako proizvodnjo kot tudi samostojno trženje proizvodov ter v vseh letih izkazovalo relativno dobre poslovne rezultate. 

Poslovno leto 2015 je bilo zelo uspešno, saj so v podjetju  kljub ponovnemu znižanju gradbene aktivnosti v Sloveniji (7,3% znižanje gradbenih del v primerjavi z letom 2014 – vir: SURS)  prodali za 7,1 mio € svojih izdelkov, kar je za 0,4% več kot v letu 2014. Leto 2015 so zaključili z dobičkom iz poslovanja v višini 0,8 mio €, kar pomeni 48% porast dobička iz poslovanja glede na leto 2014. Prav tako se je v letu 2015 povečala dodana vrednost na zaposlenega za 19% glede na leto 2014.

V podjetju se neprestano prilagajajo tržni situaciji, tako z izboljšavami v proizvodnji in kot tudi z optimizacijo  stroškov. Še posebej se posvečajo zniževanju stroškov energije, kar jim je v letu 2015 pomagalo do osvojitve energetske nagrade s strani časnika Finance in Inštituta Jožeta Stefana za najboljše energetsko učinkovito podjetje za leto 2015.

Dobro obvladovanje vseh ravni poslovanja, se je navsezadnje odrazilo tudi z izboljšanjem bonitetne ocene, saj so za leto 2015 prejeli s strani podjetja Bisnode najboljšo bonitetno oceno AAA.

Xella porobeton SI, d.o.o. je torej uspešno dobičkonosno podjetje, ki mu lahko zaupajo tako kupci kot tudi dobavitelji, kar izkazuje ne le z dobrimi poslovnimi rezultati pač pa tudi s kakovostjo izdelkov in odlično bonitetno oceno.

Nekaj številk:

V €

2015

2014

2015 vs 2014

Čisti prihodki od prodaje

7.110.183

7.080.494

0,4%

Celotni dobiček pred davki

827.543

532.425

55,4%

Dodana vrednost na zaposlenega

68.724

57.679

19,1%

 

 

 

 

Dodatne informacije:

 

Nataša Tavčar

vodja marketinga Xella Alpe Adria

031 369 882

natasa.tavcar@xella.com