Naše zgodbe

Utrinki iz ogleda Ytong hiše družine Krumberger

V torek, 14.4. 2015 smo si ogledali YTONG hišo pri družini Krumberger v Lokvici pri Opatjem selu.