Naše zgodbe

Ytong tankoslojna lepilna malta – vrsto prednosti – edina prava izbira

Zidanje z Ytong zidaki prinaša vrsto prednosti. Da bo spoj med zidaki zagotovil in poudaril vse lastnosti Ytonga (toplotno izolativnost, potresno varnost, preseganje toplotnih mostov, trajnostno gradnjo), za zidanje izberite Ytong tankoslojno belo lepilno malto.

Ker so Ytong zidaki dimenzijsko zelo natančno izdelani, je vez med zidaki z Ytong malto le 2-3 mm. Kar zagotavlja minimiziranje toplotne prehodnosti in boljšo toplotno izolativnost zgradbe.
Ytong tankoslojna bela lepilna malta nudi mnoge prednosti:

  • zagotavlja najboljši prenos vertikalnih in horizontalnih obremenitev;
  • hitro in natančno gradnjo;
  • ravno zidarsko površino, ker v nadaljevanju pomeni tanjši omet in nižje stroške;
  • odlična upogibna trdnost za stabilnost zidu v primeru horizontalnih obremenitev (npr. potres);
  • za do 25 % nižjo toplotno prehodnost zidave.

Ytong tankoslojna lepilna malta

Termična podoba zidovja z debeloslojnim nanosom malte.

Odpornost na SULFATE/brez pojava taumazita

Pod določenimi pogoji (nizkih temperaturah, visoki vlagi) obstaja nevarnost pojava taumazita. Taumazit je nabrekajoča rudnina, ki nabrekne v kombinaciji z vlago. Zaradi slednjega prihaja do razpok na spojih med zidnimi bloki po njihovi celotni širini. Posledice segajo do vidnih razpok na zidu in izgubi stabilnosti zgradbe. 

Pri izdelavi Ytong tankoslojne bele lepilne malte uporabljamo le visokokakovosten cement, zato izničimo možnost pojava taumazita.  Nižjekakovostne malte le-tega ne morejo zagotoviti.

 

Horizontalne razpoke na spojih, ki so posledica uporabe nekvalitetne tankoslojne lepilne malte.

Odločilen dejavnik za izbiro Ytong lepilne malte je KVALITETA.

Zanesljivo in trajno kvaliteto gradnje z Ytongom je mogoče zagotoviti le v kombinaciji z originalno Ytong tankoslojno lepilno malto. Xellini interni standardi za Ytong tankoslojno lepilno malto presegajo EU standard za malto (EN 998-2 ˝Specifikacije za zidarsko malto˝). Kvaliteta pa se redno preverja v laboratoriju za malto v Xellinem razvojnem in tehnološkem centru.