Naše zgodbe

Dijaki gradili z Ytongom

Dijaki 3. letnika programa gradbeni tehnik z novomeške Srednje gradbene in lesarske šole so se na projektnih dnevih med 25. in 27. marcem preizkusili tudi v gradnji z Ytongom.

Cilj projektnih dni je bil prenos teoretičnega znanja v prakso. Dijaki, razdeljeni v skupine, so tako prvi dan pripravili načrte, izdelali kalkulacije in specifikacijo materiala, drugi dan izvedli nalogo, tretji dan pa opravljeno delo tudi predstavili.