Naše zgodbe

Xella pridobila okoljsko deklaracijo proizvodov TIP III (EPD)

Evropske države, med njimi tudi Slovenija, si v okviru integrirane produktne politike prizadevajo za zmanjšanje okoljskih vplivov proizvodov v celotnem življenjskem krogu in spodbujanje povpraševanja po takih proizvodih tudi prek prijavljanja na t. i. zelena javna naročila.

Da gre res za proizvod, pri katerem so vplivi na okolje zmanjšani do predpisanih mej tako pri dobavi surovin, transportu kot proizvodnji, pričajo zaupanja vredni evropski certifikati, med njimi:

  • TIP I – za izdelke, ki so boljši od povprečja (npr. EU Eco-label)
  • TIP II – oznaka, s katero proizvajalec sam deklarira okoljske lastnosti
  • TIP III – okoljska deklaracija za proizvode EPD, ki vsem proizvajalcem omogoča z visoko stopnjo zaupanja predstaviti okoljske lastnosti proizvoda (EPD standard ISO 14025, verifikacija po ISO 14040 in ISO 14020)

Okoljska deklaracija EPD za gradbene proizvode med drugim vsebuje predpisane vrednosti neobnovljive in obnovljive primarne energije, potencial za globalno segrevanje zaradi izpustov CO2 pri fosilnih gorivih (GWP), potencial za zmanjševanje koncentracije ozona v stratosferi zaradi CFC plinov, zakislevanje ozračja zaradi povečanega sproščanja SO2 in NOx, eutrofikacijo zaradi neposredne in posredne uporabe gnojil, potencial fotokemičnega nastajanja ozona v nižjih plasteh ozračja (poletni smog).

Družba Xella porobeton SI, ki je na področju gradbeništva že vrsto let usmerjena v trajnostni razvoj, je zdaj tudi s pridobitvijo certifikata TIP III (EPD) dokazala, da so njihovi proizvodi blagovnih znamk YTONG in MULTIPOR vredni zaupanja vseh, ki si prizadevajo za zmanjšanje okoljskih vplivov proizvodov v celotnem življenjskem krogu tako v prvi (surovine, transport, proizvodnja) kot v zadnji življenjski fazi, ko je potrebno material razgraditi, reciklirati za ponovno uporabo ali transportirati na deponijo.

Certifikata za oba izdelka, pridobljena na ravni koncerna Xella, najdete TUKAJ.