Polaganje prve vrste

1

Na izdelano tlorisno površino (temelj), kjer smo pustili armaturo sidrne dolžine, začrtamo potek zunanjih in notranjih nosilnih zidov. Pred pričetkom zidanja oziroma postavitve prve vrste, moramo najprej preveriti, ali je osnovna površina, na katero bomo pričeli zidati, res povsem ravna. Slednje je namreč zelo pomembno. Popolno ravno površino dosežemo tako, da na vogalih postavimo višinske točke in jih medsebojno niveliramo (izenačimo). S tem dobimo osnovno koto # 0.00 po celotnem tlorisu nosilnih zidov, ki pokaže višinska odstopanja na posameznih mestih. Med višinske točke nanesemo podaljšano malto. Na tak način dosežemo ravno osnovno površino, na katero lahko postavimo prvo vrsto Ytong blokov.

Želite podrobnejša navodila? Prevzemite brošuro "Navodila za zidanje"!

Polaganje druge vrste