Koncern Xella

Skupina Xella proizvaja in trži gradbene materiale iz porobetona blagovne znamke Ytong, silikatne zidake Silka, armiranobetonske panele Hebel in toplotno izolacijske materiale Multipor in Ursa. Leta 2019 je skupina Xella dosegla prodajo v višini 1.600 milijonov EUR in zaposlovala približno 7.200 ljudi. Posredni lastnik podjetja je investicijski sklad Lone Star.  Več informacij: xella.com
 
Ključni kazalniki skupine Xella:
Prihodki v letu 2020: 1.500 milijonov €
Prilagojen kazalec uspešnosti EBIDTA:  323 milijonov €
Število zaposlenih v 2020: cca 7.095
95 tovarn v 20 državah in prodajne pisarne v več kot 25 državah.
 
Zgodovina podjetja – glavni mejniki

1929
Začetek komercialne proizvodnje porobetona v mestu Yxhult, približno 200 kilometrov zahodno od Stockholma (Švedska). Prvi bloki so bili prodani pod imenom Yxhults Anghardade Gasbetong, iz katerega je nastalo ime blagovne znamke Ytong.
1940–1950
Začetki blagovne znamke Hebel v Nemčiji, ko je Josef Hebel patentiral z armaturo ojačan izdelek iz porobetona ter ustanovil prvo tovarno za industrijsko proizvodnjo gradbenih elementov za zidove, strope in strehe.
1951-1952
V Nemčiji se v mestih Salzgitter in Messel začne proizvodnja zidakov in elementov znamke Ytong.
1948
Koncern Haniel se je začel ukvarjati s prodajo gradbenih materialov; poslovanje družbe Xella se začne z usmeritvijo skupine Haniel (Franz Haniel & Cie. GmbH ter njegovih podružnic in hčerinskih podjetij) tudi na področje gradbeništva.
1951
Skupina Haniel začne s proizvodnjo plovca.
1956
Skupina Haniel s prevzemom obstoječih kapacitet začne s  proizvodnjo silikatnih zidakov in elementov.
1994
Skupina Haniel sprejme program prestrukturiranja portfelja in ovrže nebistvene dejavnosti družbe, temu pa sledi strateška pobuda za vzpostavitev močnejšega položaja gradbenih materialov na trgu. Skupina Haniel je pobudnica začetka združevanja na nemškem trgu gradbenih materialov, ki vključuje številne prevzeme srednje velikih nemških proizvajalcev silikatnih zidakov in elementov (CSU).
2001
Prevzem skupin Fels/Hebel in Ytong. S tržno že uveljavljenima znamkama Ytong in Hebel, Haniel dopolni in obogati portfelj izdelkov gradbenega materiala, zviša stopnjo vertikalne integracije (z dejavnostmi na področju apna znamke Fels), razširi portfelj izdelkov in trgov z dejavnostmi na področju mavčnih vlaknenih plošč znamke Fermacell ter razširi mednarodno prisotnost skupine.
2003
Predstavitev in lansiranje znamke Xella na mednarodnem obrtnem sejmu BAU v Münchnu.
2004–2013
Družba Xella v tem času nadaljuje z globalno širitvijo, ki se osredotoča na azijske države ter države iz srednje in vzhodne Evrope. Med letoma 2004 in 2015 skupina Xella prevzame ali ustanovi 27 proizvodnih obratov, večina od njih je v srednji in vzhodni Evropi, na Kitajskem in obeh ameriških celinah. Leta 2012 skupina Xella na področju konstrukcijskih gradbenih materialov prevzame proizvodni obrat za izdelavo porobetona na Češkem in na področju suhe montažne gradnje še nedokončan proizvodni obrat za mavčne vlaknene plošče v mestu Orejo v Španiji, ki začne obratovati maja leta 2013.
2008
Haniel proda skupino skladom, ki jih priporočajo hčerinske družbe GS in skladom in/ali naložbenim nosilcem, ki jih upravlja družba PAI Partners, trenutni posredni delničar skupine Xella.
2010
Širitev na novo poslovno področje, imenovano Ecoloop, ki razvija in namerava tržiti nove tehnologije s sinteznim plinom in skladno z našo trenutno poslovno strukturo spada v  segm
2014-2016
Xella je izvedla obsežen program optimizacije celotnega podjetja, ki je vključeval tako avtomatizacijo in modernizacijo proizvodnih zmogljivosti kot tudi optimizacijo vseh procesov s splošnim zmanjšanjem stroškov. S tem je pripravila trdno osnovo za nadaljnji razvoj in rast podjetja.
2016
PAI Partners in Goldman Sachs sta dogovorila prodajo skupine Xella investicijskemu skladu  Lone Star, ki je tako postal njen indirektni lastnik.
2017
Skupina Xella je postala lastnik podjetja in blagovne znamke Ursa, vodilnega evropskega proizvajalca izolativnih materialov.

 

Vizijo in poslanstvo koncerna XELLA lepo opredeljuje tudi ime.
Beseda Xella namreč izvira iz iz latinske besede "cella", ki pomeni majhno sobo ali celico. V antičnih grških in rimskih templjih je cella predstavljala osrednjo sobo, cella pa so se imenovale tudi majhne kapele in celice menihov.

V prenesenem pomenu ime koncerna XELLA tako predstavlja gradnjo (sob oziroma prostorov) in je obenem sinonim za inovativne rešitve, podjetniške aktivnosti in razvoj, ki izhajajo iz njene osredotočenosti in usklajevanja moči na svetovnem gradbenem trgu.