Izdelava horizontalne vezi ali nosilca

1

Horizontalno vez ali nosilec izdelamo z Ytong "U" elementom, ki služi kot dvo- ali trostranski opaž. V te elemente vstavimo armaturo in jo zalijemo z betonom. Ytong "U" elemente polagamo podobno kot Ytong bloke, s tem da jih bočno (s strani) med seboj zlepimo. Nosilec izdelamo z Ytong "U" elementom tako, da najprej postavimo spodnji opaž s podporno konstrukcijo, na katero položimo Ytong "U" elemente kot trostranski opaž. V predhodno postavljene Ytong "U" elemente vstavimo armaturo in zalijemo z betonom, izdelanim z agregatom frakcije 0-16 mm. Armaturo določi nadzorni organ po predhodno izdelani statični presoji. Po položitvi armature in zalitju z betonom tako izdelanega nosilca lahko nadaljujemo z zidanjem. Izdelano konstrukcijo moramo pustiti podprto do doseganja končne trdnosti betona.

Želite podrobnejša navodila? Prevzemite brošuro "Navodila za zidanje"!