Ytong Termo

   Hiša zdrajena z Ytong Termo

Prednosti

  • Odlična toplotna izolativnost s toplotno prevodnostjo λ=0,084 W/K.
  • Odlična prehodnost toplote enoslojnega zidu zadostuje za gradnjo energijsko varčnih hiš brez dodatne toplotne izolacije.
  • Vrhunska potresna odpornost.
  • Negorljiv material.
     

Uporaba

Ytong Termo se uporablja za gradnjo nosilnih zunanjih zidov vseh vrst objektov in po strogih kriterijih Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/2008) ne potrebuje dodatne toplotne izolacije. Toplotna prehodnost zunanjega zidu (U) zgrajenega z Ytong Termo zidaki debeline 40 cm je namreč 0,21 W/m2K, predpis pa določa maksimalno vrednost Umax =0,28 W/m2K.
V primeru gradnje nizkoenergijske ali pasivne hiše pa morate na zunanji zid iz Ytong Termo zidakov, vedno dodati primerno debelino toplotnoizolacijske obloge mineralne sestave, najbolje Multipor.

Tabela: Ytong Termo
oznaka mere kvaliteta srednja tlačna trdnost dejanska volumska masa (v suhem stanju) ρb dimenzijska obstojnost - krčenje Zvočna izolacija R´w toplotna prevodnost λ10DRY toplotna prevodnost λU toplotna prehodnost konstrukcije U razred požarne odpornosti
l b h
mm mm mm N/mm2 / t/m3 N/mm2 kg/m3 mm/m dB W/mK W/mK W/m2K min
TB 40 625 400 200 2,5/0,35 2,50 350 0,12 43 0,084 0,087 0,21 REI 180