Blog (članki)

MULTIPOR - toplotna izolacija iz porobetona

06. junij 2017 - Klasični zidaki in ostali gradbeni elementi iz porobetona Ytong, dosegajo najboljšo toplotno prevodnost 0,084 W/mK ( pasiv blok Ytong ima celo toplotno prevodnost 0,074 W/mK), kar jih po uveljavljenih kriterijih ne uvršča med toplotno izolacijske materiale. Razvoj in nove tehnologije pa sedaj omogočajo izdelavo toplotne izolacije iz porobetona po imenu Multipor, ki ima toplotno prevodnost 0,043 W/mK. To pa je že zelo blizu klasičnim toplotno- izolacijskim materialom.

Preberite več tukaj >>

Uporaba toplotno izolacijskih materialov v zunanjih oblogah višjih stavb

05. junij 2017 - Zdaj že dobro znana tehnična smernica TSG-1-001:2010; Požarna varnost v stavbah je prinesla kar lepo spremembo pri izvedbi toplotno izolacijskih oblog stavb. Predvsem tistih stavb, ki so višje od 10 metrov. S stališča gradbene fizike je fasada najpomembnejši element v ovoju stavbe, saj predstavlja največji delež ovoja. Iz istega razloga pa je fasada v primeru požara tudi najobčutljivejši del v ovoju.

Preberite več tukaj >>

Pasivna in nizkoenergijska gradnja s sistemom ytong in multipor

04. junij 2017 - Izraza pasivna in nizkoenergijska gradnja sta pred leti postavila nekaj novih izzivov v razumevanju stanovanjske gradnje. V želji po zmanjševanju rabe energije v stavbah, predvsem pa rabe energije za ogrevanje, se je pojavilo nekaj mejnikov, ki opisujejo energijsko učinkovitost stavbe. Energijsko učinkovita hiša oz. stavba naj bi imela rabo energije za ogrevanje manjšo od 50 kWh na kvadratni meter uporabne površine na leto, nizkoenergijska hiša oz. stavba pa pod 25 kWh/m2a.

Preberite več tukaj >>

Toplotna izolacija stolpnice v Zagorju s toplotno-izolacijskimi ploščami Multipor

03. junij 2017 - Stanovanjski fond v Sloveniji je relativno star in takratnemu času primerno tudi ustrezno grajen. Stavbe, grajene pred letom 1970, praviloma niso imele nikakršne toplotne izolacije. Toplotno zaščito so nudili le nosilni elementi – opeka in armiran beton. Ena takih stavb je tudi stolpnica na naslovu Cesta zmage 7 v Zagorju ob Savi. Energijska sanacija fasade stolpnice je bila nujna, saj so se stanovalci že dlje časa zavedali, da je njihova stavba sicer kakovostno grajena, vendar je z vidika rabe energije za ogrevanje izredno potratna.

Preberite več tukaj >>