Zidaki za odlično zvočno izolativnost

Silka zidaki so, predvsem zaradi odlične zvočne izolativnosti,  še posebej primerni za vgradnjo v  stavbah, kjer je dobra zvočna zaščita zelo pomembna. Seveda pa je zvočna izolativnost  potrebna tudi v družinskih hišah, kajti udobje bivanja je pogosto zelo povezano z  zmanjšanjem prenosa zvoka oziroma hrupa na minimum. Tako se lahko odločimo za uporabo Silka zidakov na stenah, ki mejijo na kopalniške/sanitarne prostore, na spalnico, delavnice, glasbene sobe,ter podobne prostore, kjer se moramo zaščititi pred hrupom ali pa omejiti prenos hrupa iz zvočno bolj obremenjenih (hrupnih) prostorov.

V preglednici navajamo potrebno oz. predpisano zvočno zaščito Rw' posameznih delov konstrukcije ter Silka zidake s katerimi je navedene vrednosti moč doseči.

Tabela: Večstanovanjske stavbe in stanovanja v nestanovanjskih stavbah in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CC-SI 112 in 113)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med stanovanjema ali oskrbovanima stanovanjema 52 20, 24
stena brez vrat med stanovanjem in skupnih stopniščem ali hodnikom 52 20, 24
stena med bivalnima enotama v stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine 46 17,5
stena med stanovanjem in jaškom dvigala 52 20, 24
stena, v katero so vgrajena vhodna vrata v stanovanje 52 20, 24
Tabela: Gostilne, restavracije in točilnice (CC-SI 12112)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med manj hrupno restavracijo in delom stavbe druge namembnosti ali različnih uporabnikov 52 20, 24
Tabela: Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 1263)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med učilnicama, stena med učilnico in kabinetom, stena med učilnico in prostorom za druge namene 52 20, 24
stena med kabinetoma, stena med laboratorijema 48 20, 24
stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom, v katero so vgrajena vrata 47 17,5
stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom v stavbah za visokošolsko izobraževanje in fakultetah - stena, v katero so vgrajena vrata 52 20, 24
stena brez vrat med učilnico ali kabinetom in hodnikom ali stopniščem 52 20, 24
Tabela: Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (CC-SI 12111 in 1212)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med prenočitvenimi enotami hotelov višjih kategorij (štiri zvezdice ali več) 52 20, 24
stena brez vrat med prenočitveno enoto in hodnikom 46 17,5
Tabela: Poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, postajna poslopja, terminali, muzeji in knjižnice (CC-SI 122, 123, 1241, 1262)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med deli stavb različne namembnosti in prostori različnih uporabnikov 52 20, 24
stena brez vrat med prostori za zahtevno delo in sejnimi sobami, muzejskimi sobami, knjižnicami ter med drugimi prostori istega uporabnika 48 20, 24
stena brez vrat med drugimi delovnimi prostori istega uporabnika 46 17,5
Stavbe za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med delom stavbe za zdravstveno oskrbo in delom stavbe druge namembnosti različnih uporabnikov 52 20, 24
stena med bolniškima sobama 47 17,5
stena med bolniško sobo in sosednjim prostorom za druge namene istega uporabnika 50 20, 24
stena med ordinacijami, stena med ambulantami 48 20, 24