Izdelki in tehnični podatki

V preglednici boste našli podrobne tehnične lastnosti za Silka zidake debeline 150, 200 in 250 mm.

 

Silka

Silka HM Akustik blok s peresom in utorom
Silka HM Akustik blok s peresom in utorom
Naziv Silka zidaka Silka HM 150 Akustik Silka HM 200 Akustik Plus Silka HM 250 Akustik Plus
Dimenzije: dolžina (mm) ±2 mm 333 333 333
Dimenzije: višina (mm) ±1 mm 199 199 199
Dimenzije: širina (mm) ±2 mm 150 200 250
Razred toleranc T2
Ravnost naležnih površin: mm NPD
Vzporednost naležnih površin: mm NPD
Povprečna tlačna trdnost: N/mm2 19 17 19
Normalizirana tlačna trdnost (fb): N/mm2 26 19,5 23
Dimenzijska stabilnost mm/m -0,2 -0,2 -0,2
Reakcija na ogenj: Eurorazred A1
Vpijanje vode (po masi): % ne sme se uporabljati nezaščiten
Paropropustnost (μ): 5/25
Bruto gostota v suhem stanju: kg/m3 1810-2000 1610-1800 1810-2000
Oblika: skica produkta na zahtevo*
Toplotna prevodnost (λ10,dry): W/mK 0,75 0,70 0,75
Odpornost na zmrzal NPD
Specifična toplota: (Cp) J/kgK 1000 1000 1000
Koeficient temperaturnega raztezka (αt): K-1 8×10-6
Vsebnost nevarnih snovi: skladno z varnostnim listom*
Lastnosti zidov
Dušenje zvoka – Rw (C, Ctr) merjene v laboratoriju dB 52 58*** 56
Razred požarne odpornosti: min EI 180** REI 180** REI 180
Začetna strižna trdnost s tankoslojno malto N/mm2 0,4 0,4 0,4
Začetna strižna trdnost z normalno malto N/mm2 0,2 0,2 0,2
Modularna višina:
Toplotnoizolacijska malta: cm 20,5 20,4 20,5
Tankoslojna lepilna malta: cm 20,2 20,2 20,2
Opomba: * dostopno na www.ytong.si; ** SIST EN 1996-1-2 tabelarične vrednosti ***testirano na ZAG-u)