Izdelki in tehnični podatki

V preglednici boste našli podrobne tehnične lastnosti za Silka zidake debeline 150, 200 in 250 mm.

 

Silka

Silka HM Akustik blok s peresom in utorom
Silka HM Akustik blok s peresom in utorom

Tehnične lastnosti za Silka MH zidake

Naziv Silka zidaka Silka HM 150 Akustik Silka HM 250 Akustik Plus Silka HM 300 Akustik Plus
Dimenzije: dolžina (mm) ±2 mm 333 248 333
Dimenzije: višina (mm) ±1 mm 199 199 199
Dimenzije: širina (mm) ±2 mm 150 250 300
Razred toleranc T2
Ravnost naležnih površin: mm NPD
Vzporednost naležnih površin: mm NPD
Povprečna tlačna trdnost: N/mm2 19 17 19
Normalizirana tlačna trdnost (fb): N/mm2 26 23 17,5
Dimenzijska stabilnost mm/m -0,2 -0,2 -0,2
Reakcija na ogenj: Eurorazred A1
Vpijanje vode (po masi): % ne sme se uporabljati nezaščiten
Paropropustnost (μ): 5/25
Bruto gostota v suhem stanju: kg/m3 1810-2000 1810-1800 1410-1600
Oblika: skica produkta na zahtevo*
Toplotna prevodnost (λ10,dry): W/mK 0,75 0,75 0,65
Odpornost na zmrzal NPD
Specifična toplota: (Cp) J/kgK 1000 1000 1000
Koeficient temperaturnega raztezka (αt): K-1 8×10-6
Vsebnost nevarnih snovi: skladno z varnostnim listom*
Lastnosti zidov
Dušenje zvoka – Rw (C, Ctr) merjene v laboratoriju dB 52 56*** 57
Razred požarne odpornosti: min EI 180** REI-M 180** REI-M 180
Karakteristična tlačna trdnost zidu zidanega z M10 malto (fk) N/mm2 10,7 9,81 8,11
Karakteristična tlačna trdnost zidu zidanega s tankoslojno M10 malto (fk) N/mm2 12,75 11,49 9,11
Začetni elastični modul zidu zidanega s tankoslojno M10 malto (E) N/mm2 8931 8047 6379
Začetni elastični modul zidu zidanega z M10 malto (E) N/mm2 7493 6872 5681
Začetna strižna trdnost z tankoslojno malto N/mm2 0,4 0,4 0,4
Začetna strižna trdnost z normalno malto N/mm2 0,2 0,2 0,2
Modularna višina:
Toplotnoizolacijska malta: cm 20,5 20,4 20,5
Tankoslojna lepilna malta: cm 20,2 20,2 20,2
Opomba: * dostopno na www.ytong.si; ** SIST EN 1996-1-2 tabelarične vrednosti ***testirano na ZAG-u)

Tehnične lastnosti za Silka NF zidake

Naziv Silka zidaka Silka NF 115 Silka NF 175 Akustik Silka HF 200 Akustik Plus
Dimenzije: dolžina (mm) ±2 mm 250 250 250
Dimenzije: višina (mm) ±1 mm 200 200 200
Dimenzije: širina (mm) ±2 mm 115 175 200
Razred toleranc T1
Povprečna tlačna trdnost: N/mm2 10 15 15
Normalizirana tlačna trdnost (fb): N/mm2 10 15 15
Reakcija na ogenj: Eurorazred A1
Vpijanje vode (po masi): % NPD
Paropropustnost (μ): 5/25
Bruto gostota v suhem stanju: kg/m3 1800 1800 1800
Oblika: skica produkta na zahtevo*
Toplotna prevodnost (λ10,dry): W/mK 0,56 0,59 0,62
Odpornost na zmrzal NPD, ne sme se uporabljati nezaščiten