Izdelki in tehnični podatki

V preglednici boste našli podrobne tehnične lastnosti za Silka zidake debeline 175, 200 in 240 mm ter Silka fasadni zidak 115 mm.

 

Silka Slike 2

Silka fasadni zidak
Silka fasadni zidak
Silka HM Akustik blok s peresom in utorom
Silka HM Akustik blok s peresom in utorom
Naziv Silka zidaka Silka fasadni zidak Silka HM 175 Akustik Silka HM 200 Akustik Plus Silka HM 240 Akustik Plus
Dimenzije: dolžina (mm) ±2 mm 240 248 248 248
Dimenzije: višina (mm) ±1 mm 71 198 198 198
Dimenzije: širina (mm) ±2 mm 115 175 200 240
Razred toleranc T2
Ravnost naležnih površin: mm NPD
Vzporednost naležnih površin: mm NPD
Povprečna tlačna trdnost: N/mm2 39,43 ≥ 17,31 ≥ 18,56 ≥ 17,89
Normalizirana tlačna trdnost (fb): N/mm2 31,54 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 10
Dimenzijska stabilnost mm/m -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Reakcija na ogenj: Eurorazred A1
Vpijanje vode (po masi): % NPD ≤ 20
Paropropustnost (μ): 5/25
Bruto gostota v suhem stanju: kg/m3 1610-1800 1610-1800 1610-1800 1610-1800
Oblika: skica produkta na zahtevo*
Toplotna prevodnost (λ10,dry): W/mK 0,99 0,75 0,75 0,75
Odpornost na zmrzal < 20% NPD, ne sme se uporabljati nezaščiten
Specifična toplota: (Cp) J/kgK 1000 1000 1000 1000
Koeficient temperaturnega raztezka (αt): K-1 8×10-6
Vsebnost nevarnih snovi: NPD, skladno z varnostnim listom*
Lastnosti zidov
Razred požarne odpornosti: min ≥ REI 90 EI 180 REI 180 REI 180
Začetna strižna trdnost s tankoslojno malto N/mm2 0,3 0,3 0,3 0,3
Začetna strižna trdnost z normalno malto N/mm2 0,2 0,15 0,15 0,15
Modularna višina:
Toplotnoizolacijska malta: cm - 20,4 20,4 20,4
Tankoslojna lepilna malta: cm - 20,1 20,1 20,1
Opomba: * dostopno na www.ytong.si