Lastnosti

Silka silikatni zidaki se lahko pohvalijo z vrsto odličnih lastnosti, ki so osnova za kakovosten in trajen objekt.

Vrhunska zvočna izolacija – neprekosljiva lastnost Silke!

Silikatni zidaki imajo veliko gostoto materiala, zato so odlični zvočni izolatorji.  Zvočno zaščito  ljudje vse bolj cenijo, pa ne le v večstanovanjskih hišah. Vse pomembnejša postaja za udobje bivanja tudi v družinskih hišah.

Zvočna izolativnost predelne stene je odvisna od debeline Silka silikatnih zidakov in njihove gostote ter lahko doseže celo do 58 decibelov. S tem brez težav zadovolji stroge predpise glede zvočne zaščite med določenimi prostori.

Zvočna izolativnost  Silka zidu v odvisnosti od debeline in gostote zidakov (upoštevan je nanos ometa na obe strani zidu; meritve so bile opravljene v laboratoriju):

Tabela:Silka HM
oznaka mere gostota Rw
l b h
mm mm mm t/m3 dB
Silka HM 150 Akustik 333 150 199 2,0 52
Silka HM 250 Akustik plus 248 250 199 1,8 56*
Silka HM 250 Akustik plus 333 250 199 1,6 57
*tankoslojni omet Tabela:Silka NF
oznaka mere gostota Rw
l b h
mm mm mm t/m3 dB
Silka NF 115 Akustik 250 115 200 1,8 52*
Silka NF 175 Akustik 250 175 200 1,8 56*
Silka NF 200 Akustik plus 250 200 200 1,8 58
*cementni omet 20 mm

Izjemna tlačna trdnost

Zaradi velike tlačne trdnosti so celo relativno tanki zidovi zgrajeni iz silikatnih zidakov maksimalno odporni in prenesejo velike obremenitve. Zato Silka zidaki predstavljajo optimalno rešitev, ki zagotovi dodatno stabilnost in trajnost objekta. S silikatnimi zidaki lahko za doseganje istih lastnosti tako zgradimo tanjši zid kot s klasičnimi zidaki in tako celo prihranimo pri materialu in neto površini.

Odpornost na obremenitve dosega tudi do 26 MPa, zato se Silka zidaki uporabljajo za gradnjo nosilnih zidov (še posebej pri masivnih konstrukcijah in kombiniranih sistemih gradnje).

Negorljiv gradbeni material razreda A1

Silka silikatni zidaki so proizvedeni iz naravnih surovin, ki ne gorijo, zato spadajo med negorljive gradbene materiale. Prenesejo požar, ki traja celo več kot 240 minut, trajanje požarne odpornosti pa je odvisno od debeline zidakov. Pomembno je, da se pri gorenju ne sproščajo strupeni plini in/ali dim, zidaki pa ohranijo svoje lastnosti in se ne deformirajo. Gašenje morebitnega požara je zato veliko varnejše in enostavnejše.

Tabela: Požarna odpornost Silka zidakov
Silka zidak Požarna odpornost (ometanega zidu)
SILKA HM 150 Akustik EI 180
SILKA HM 250 Akustik plus REI 240
SILKA HM 300 Akustik plus REI 240
SILKA NF 115 EI 180
SILKA NF 175 Akustik EI 180
SILKA NF 200 Akustik plus REI 240

Velika sposobnost akumulacije toplote

Silka ima zaradi svoje gostote veliko sposobnost akumulacije toplote, ki se povečuje z debelino zidaka. S tem poleti preprečuje pregrevanje prostorov, pozimi pa se v zidovih toplota, ki smo jo dovajali z ogrevanjem, shranjuje v zidovih.

Odpornost na škodljive klimatske vplive

Silikatni zidaki so odporni na številne neugodne klimatske pogoje in razmere, vključujoč odpornost na mraz in vlago.

Ekološki proizvod in trajnost

Kremenčev pesek + apno + voda = SILKA.

Narejena iz naravnih surovin je trajnostna izbira v vseh pogledih. Surovine, ki se uporabljajo za proizvodnjo Silke so v naravi na voljo v praktično neomejenih količinah, poraba energije v proizvodnem procesu pa je minimalna. Silikatne zidake je mogoče popolnoma reciklirati in ponovno uporabiti.

Dolga življenjska doba

Gradnja z izdelki narejenimi iz kremenčevega peska je gradnja s trajnim materialom, kar definira obstojnost zgradbe v prihodnosti. Stavbe zgrajene iz Silke so praktično neuničljive, zato je njihova življenjska doba skoraj neomejeno dolga.

Popolna kompatibilnost z Ytong sistemom gradnje

Ytong in Silko povezujejo iste surovine uporabljene za njuno proizvodnjo, čeprav se končni izdelki med seboj precej razlikujejo. Po velikosti, gostoti, teži, toplotni in zvočni izolativnosti, potresni varnosti in še bi lahko naštevali. Ytong je boljši na nekaterih področjih, Silka na drugih. Prav zaradi tega lahko ob uporabi zidakov obeh sistemov na tistem delu konstrukcije, kjer nam najbolje služijo s svojimi lastnostmi, zgradimo optimalen objekt, ki bo v vseh svojih lastnostih dosegal vrhunske rezultate. Sistema gradnje Ytong in Silka sta tako kompatibilna, da se za lepljene obeh (torej za zidanje z zidaki obeh vrst) uporablja kar Ytong tankoslojna lepilna malta.

Kakovost

Kakovost Silka zidakov je zagotovljena s strogim in stalnim nadzorom proizvodnega procesa.

Izjave o lastnostih Silka zidakov boste našli tu.

Področja uporabe

Silka zidaki so, predvsem zaradi odlične zvočne izolativnosti, še posebej primerni za vgradnjo v stavbah, kjer je dobra zvočna zaščita zelo pomembna. V preglednici navajamo potrebno oz. predpisano zvočno zaščito Rw' posameznih delov konstrukcije ter Silka zidake s katerimi je navedene vrednosti moč doseči.

Tabela: Večstanovanjske stavbe in stanovanja v nestanovanjskih stavbah in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CC-SI 112 in 113)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med stanovanjema ali oskrbovanima stanovanjema 52 20, 25
stena brez vrat med stanovanjem in skupnih stopniščem ali hodnikom 52 20, 25
stena med bivalnima enotama v stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine 46 15
stena med stanovanjem in jaškom dvigala 52 20, 25
stena, v katero so vgrajena vhodna vrata v stanovanje 52 20, 25
Tabela: Gostilne, restavracije in točilnice (CC-SI 12112)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med manj hrupno restavracijo in delom stavbe druge namembnosti ali različnih uporabnikov 52 20, 25
Tabela: Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 1263)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med učilnicama, stena med učilnico in kabinetom, stena med učilnico in prostorom za druge namene 52 20, 25
stena med kabinetoma, stena med laboratorijema 48 20, 25
stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom, v katero so vgrajena vrata 47 15
stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom v stavbah za visokošolsko izobraževanje in fakultetah - stena, v katero so vgrajena vrata 52 20, 25
stena brez vrat med učilnico ali kabinetom in hodnikom ali stopniščem 52 20, 25
Tabela: Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (CC-SI 12111 in 1212)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med prenočitvenimi enotami hotelov višjih kategorij (štiri zvezdice ali več) 52 20, 25
stena brez vrat med prenočitveno enoto in hodnikom 46 15
Tabela: Poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, postajna poslopja, terminali, muzeji in knjižnice (CC-SI 122, 123, 1241, 1262)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med deli stavb različne namembnosti in prostori različnih uporabnikov 52 20, 25
stena brez vrat med prostori za zahtevno delo in sejnimi sobami, muzejskimi sobami, knjižnicami ter med drugimi prostori istega uporabnika 48 20, 25
stena brez vrat med drugimi delovnimi prostori istega uporabnika 46 15
Stavbe za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264)
Funkcija ločilne konstrukcije Rw' (dB) Silka (cm)
stena med delom stavbe za zdravstveno oskrbo in delom stavbe druge namembnosti različnih uporabnikov 52 20, 25
stena med bolniškima sobama 47 15
stena med bolniško sobo in sosednjim prostorom za druge namene istega uporabnika 50 20, 25
stena med ordinacijami, stena med ambulantami 48 20, 25