Lastnosti

Silka silikatni zidaki se lahko pohvalijo z vrsto odličnih lastnosti, ki so osnova za kakovosten in trajen objekt.

Vrhunska zvočna izolacija – neprekosljiva lastnost Silke!

Silikatni zidaki imajo veliko gostoto materiala, zato so odlični zvočni izolatorji.  Zvočno zaščito  ljudje vse bolj cenijo, pa ne le v večstanovanjskih hišah. Vse pomembnejša postaja za udobje bivanja tudi v družinskih hišah.

Zvočna izolativnost predelne stene je odvisna od debeline Silka silikatnih zidakov in njihove gostote ter lahko doseže celo do 56 decibelov. S tem brez težav zadovolji stroge predpise glede zvočne zaščite med določenimi prostori.

Zvočna izolativnost  Silka zidu v odvisnosti od debeline in gostote zidakov (upoštevan je nanos ometa na obe strani zidu; meritve so bile opravljene v laboratoriju):

Zvočna izolativnost Silka zidakov

Izjemna tlačna trdnost

Zaradi velike tlačne trdnosti so celo relativno tanki zidovi zgrajeni iz  silikatnih zidakov maksimalno odporni in prenesejo velike obremenitve. Zato Silka zidaki predstavljajo  optimalno rešitev, ki zagotovi dodatno stabilnost in trajnost objekta. S silikatnimi zidaki lahko za doseganje istih lastnosti tako zgradimo tanjši zid kot s klasičnimi zidaki in tako celo prihranimo pri materialu in neto površini.

Odpornost na obremenitve dosega tudi do 26 MPa, zato se Silka zidaki uporabljajo za gradnjo nosilnih zidov (še posebej pri masivnih konstrukcijah in kombiniranih sistemih gradnje).

Negorljiv gradbeni material razreda A1

Silka silikatni zidaki so proizvedeni iz naravnih surovin, ki ne gorijo, zato spadajo med negorljive gradbene materiale.  Prenesejo požar, ki traja celo več kot 240 minut, trajanje požarne odpornosti pa  je odvisno od debeline zidakov. Pomembno je, da se pri gorenju ne sproščajo strupeni plini in/ali dim, zidaki pa ohranijo svoje lastnosti in se ne deformirajo. Gašenje morebitnega požara je zato veliko varnejše in enostavnejše.

Požarna odpornost Silka zidakov

Velika sposobnost akumulacije toplote

Silka ima zaradi svoje gostote veliko sposobnost akumulacije toplote, ki se povečuje z debelino zidaka. S tem poleti preprečuje pregrevanje prostorov, pozimi pa se v zidovih toplota, ki smo jo dovajali z ogrevanjem, shranjuje v zidovih.

Odpornost na škodljive klimatske vplive

Silikatni zidaki so odporni na številne neugodne klimatske pogoje in razmere, vključujoč odpornost na mraz in vlago.

Ekološki proizvod in trajnost

Kremenčev pesek+apno+voda= SILKA.

 Narejena iz naravnih surovin je trajnostna izbira v vseh pogledih.  Surovine, ki se uporabljajo za proizvodnjo Silke so v naravi na voljo v praktično neomejenih količinah,  poraba energije v proizvodnem procesu pa je minimalna. Silikatne zidake je mogoče popolnoma reciklirati in ponovno uporabiti.

Dolga življenjska doba 

Gradnja z izdelki narejenimi  iz kremenčevega peska je gradnja s trajnim materialom, kar definira obstojnost zgradbe v prihodnosti. Stavbe zgrajene iz Silke so praktično neuničljive, zato je njihova življenjska doba skoraj neomejeno dolga.

Popolna kompatibilnost z Ytong sistemom gradnje

Ytong in Silko povezujejo iste surovine uporabljene za njuno proizvodnjo, čeprav se končni izdelki med seboj precej razlikujejo. Po velikosti, gostoti, teži, toplotni in zvočni izolativnosti, potresni varnosti in še bi lahko naštevali. Ytong je boljši na nekaterih področjih, Silka na drugih. Prav zaradi tega lahko ob uporabi zidakov obeh sistemov na tistem delu konstrukcije, kjer nam najbolje služijo s svojimi lastnostmi, zgradimo optimalen objekt, ki bo v vseh svojih lastnostih dosegal vrhunske rezultate.  Sistema gradnje Ytong in Silka sta tako kompatibilna, da se za lepljene obeh (torej za zidanje z zidaki obeh vrst) uporablja kar Ytong tankoslojna lepilna malta.

Kakovost

Kakovost Silka zidakov je zagotovljena s strogim in stalnim nadzorom proizvodnega procesa.

Izjave o lastnostih Silka zidakov boste našli tu.

Področja uporabe

Silka zidaki so, predvsem zaradi odlične zvočne izolativnosti,  še posebej primerni za vgradnjo v  stavbah, kjer je dobra zvočna zaščita zelo pomembna. V preglednici navajamo potrebno oz. predpisano zvočno zaščito Rw' posameznih delov konstrukcije ter Silka zidake s katerimi je navedene vrednosti moč doseči.

Uporaba Silka zidakov